ZARZĄD

Prezes:
Krzysztof Ślązak

Wiceprezesi:
Zdzisław Kasprzyk
Kazimierz Koperczak